www.consultahr.cz

ŽIVOTOPIS

Co je to životopis?
Životopis (CV neboli Curriculum Vitae) je stručný průřez Vaším vzděláním a Vaší profesní zkušeností. Dobře sestavený životopis informuje rychle a jasně případného zaměstnavatele o Vaší vhodnosti pro nabízenou pozici.

Jak napsat životopis?
Všude, kde se pracuje s větším množstvím e-mailů, jsou většinou problémy s jejich rychlým tříděním a zpracováním. Uvádíme zde některé zásady, které vedou ke zrychlení a ulehčení práce.

Úvodem:
Věnujte nějaký čas promýšlení si jednotlivých částí životopisu,protože čím více času strávíte nad přípravou, tím větší úspěch Vám dobře sestavený životopis přinese. Uveďte hlavně úspěchy z předchozích zaměstnání, za co jste byli zodpovědní, jaké zkušenosti jste získali. Uveďte také přesně dobu trvání jednotlivých zaměstnání. Pokud jste byli určitý čas nezaměstnaní, je třeba se o tom zmínit.
Správně sestavený životopis nemá obsahovat žádné nevysvětlené mezery. Pište v krátkých větách nebo používejte odrážky.
Používejte nadpisy. Informace, které uvádíte, musí být pravdivé.
Životopis slouží jako podklad k pohovoru a kdokoliv bude s Vámi o zaměstnání mluvit, se na něj může odvolat.

Sestavování vlastního životopisu:
Jméno uvádějte celé, ne pouze iniciály. Adresu uvádějte celou včetně PSČ. Pracovní zkušeností uvádějte od nejaktuálnější po nejméně aktuální, uveďte zaměstnavatele, dobu trvání jednotlivých zaměstnání, důležité úspěchy a pracovní výsledky. Uveďte své vzdělání - dobu jednotlivých studií, dosažené zkoušky a diplomy. Uveďte také případné kurzy a školení, která jste absolvovali a mají vztah k pozici, o níž se ucházíte. Nezapomeňte napsat, jaké počítačové programy ovládáte a jaké máte jazykové znalosti a na jaké úrovni. Nakonec se můžete zmínit o Vašich zájmech.

Dejte si tedy záležet, aby byl přehledný, jasně členěný, a hlavně si zkontrolujte, zda-li jste neudělali nějakou pravopisnou chybu. Snažte se, aby Váš životopis byl jednoduchý, jasný a aby nebyl delší než na dvě stránky. Jedna strana formátu A4 je ideální.

© Consulta HR s.r.o., Všechna práva vyhrazena
created by Greep - internet solutions