www.consultahr.cz

ZAMĚŘENÍ EXTERNÍHO PERSONALISTY

Zabývá se aplikací moderních metod personálního řízení v malých a středních podnicích. Pomáhá standardizovat personální postupy a nastavovat systémy vedení zaměstnanců tak, aby bylo v rámci firemních procesů dosahováno co nejvyšší ekonomické efektivity a příjemné sociální atmosféry ve společnosti. Cíleně vyhledává slabé a silné stránky procesů uvnitř klientovy firmy a navrhuje praktické řešení.

Externí personalista vždy vychází z individuálních potřeb klienta a na základě těchto potřeb představí nejvhodnější řešení.


 
 
 
 
 
 
 

© Consulta HR s.r.o., Všechna práva vyhrazena
created by Greep - internet solutions