www.consultahr.cz

RECRUITMENT SUPPORT

O co se jedná?
Recruitment support - jedná se o podpůrné aktivity, vztahující se k výběru pracovníků do trvalého pracovního poměru.

Jednotlivé možnosti recruitment support:
Podpora může sestávat z různých prvků, z nichž lze využít všechny, nebo zvolit jen některé.

Obsaženy mohou být tyto aktivity:
Náborová kampaň včetně inzerce.
Pre-selekce tj. roztřídění životopisů, které došly na základě odezvy z inzerce (internetové či v tisku) a zaslání zprávy o přijetí životopisu, v případě nesplnění profilu i zamítacího dopisu kandidátovi, následná prezentace vyhovujících životopisů společnosti. Zpracovávání ohlasů, jejich evidence a statistika.
Odmítnutí nevyhovujících kandidátů. Veškerá komunikace
s kandidáty. Pohovory (po telefonu, osobní). Testování kandidátů atd.

Přínosy pro klienta:
Přenechání administrativních úkonů zkušeným konzultantům a získání více času pro koncepční a strategickou práci.
Získání času, který by klient trávil komunikací se všemi, a to i nevhodnými, uchazeči.

© Consulta HR s.r.o., Všechna práva vyhrazena
created by Greep - internet solutions