www.consultahr.cz

PRACOVNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Kdy tuto službu využít?
Personálně-právní poradenství - tato služba je zaměřena na personálně-právní agendu - uchazeč/ka může využít jen odborných informací po telefonu nebo využít komplexně této služby při osobním setkání.

Co služba zahrnuje?
Tvorba, kontrola pracovních smluv, dodatků ke smlouvám, atd. Sledování změn v zákoníků práce a příslušných zákonů a jejich implementace do reality. Poskytování informací uchazeči/čce o nových zákonech. Vedení celé pracovně-právní agendy uchazeče/uchazečky.Poradenství a zajištění různých pracovně-právních poměrů dlemožnosti uchazeče/ky.

Druhy pracovně-právních vztahů:

brigáda = dočasné zaměstnání (temporary help)
Vaším řádným zaměstnavatelem bude vždy naše společnost.
Konzultant s Vámi na pobočce sepíše pracovní smlouvu (nebo dohodu), která začíná platit dnem fyzického nástupu do zaměstnání a budete pracovat u klientů naší společnosti podle Vašich časových možností a dohody.
Veškeré administrativní úkony spojené se zaměstnáním (smlouva, zdravotní a sociální pojištění, školení bezpečnosti práce a požární ochrany, neschopenky, apod.) budete také řešit konzultant naší společnosti.
Klient (společnost, kde pracujete) nemá s Vaším zaměstnaneckým poměrem nic společného. Tato forma zaměstnání je kromě studentů/studentek a nezaměstnaných také vhodná pro čerstvé absolventy/tky, kteří/ré mají možnost si u několika zaměstnavatelů vyzkoušet několik rozličných profesí a teprve pak se rozhodnout pro obor/profesi, která jim vyhovuje nejvíce.

trvalé zaměstnání (permanent placement)
Vaším novým zaměstnavatelem nebude naše společnost, ale její klient, který hledá zaměstnance Vašeho profilu.
Celý proces začíná registrací do systému společnosti nebo odesláním či odevzdáním životopisu na pobočku (buď přes internet - www.consultahr.cz - nebo poštou - nebo osobně), následuje rozhovor s konzultantem na pobočce a pokud uspějete při pohovoru, tak bude Vaše CV prezentováno u klienta, který poptává u nás pracovní pozici. Následuje pohovor u klienta a může následovat přijetí do pracovního poměru.
Celý tento proces může trvat několik dní, ale také týdnů (v případě náročnějších výběrových řízení i měsíců).

kombinace bodů 1. a 2. (tzv. systém Try&Hire)
Tato metoda je vhodná zejména pro absolventy/tky škol, jak najít trvalé pracovní uplatnění formou brigády.
Spočívá v tom, že brigádník/nice pracuje na pozici, která musí být obsazena, ale klient nemůže (z různých interních důvodů) přijmout na toto místo nového zaměstnance. Pokud brigádník/nice prokáže během pár týdnů nebo měsíců, že na zastávané pozici obstojí a klient má již schváleno přijetí nového zaměstnance/kyně, zvolí prioritně tohoto/tuto brigádníka/nici než nového/novou, nezaučeného/ou kandidáta/ku "z ulice".

zaměstnání na projektech
Jedná se o možnost pracovat na přesně stanoveném úkolu/projektu po přesně danou dobu - př. půl roku, rok, atd. Zaměstnanci/kyni je dána důvěra "rozjet" určitý projekt - př. divizi nebo naopak obnovit některé procesy, nebo zajistit kontrolu atd.
Tyto projekty jsou sjednávány na různě dlouhé období, v závislosti na obtížnosti úkolu a někdy po skončení projektu nabídne klient uchazeči/kám možnost uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Přínos pro Vás
Vyřídíme všechny pracovně-právní a administrativní záležitosti.
Zajistíme archivaci a budeme spravovat všechny dokumenty.
Veškeré informace zachováme v tajnosti. Vyhnete se úniku informací.

© Consulta HR s.r.o., Všechna práva vyhrazena
created by Greep - internet solutions