www.consultahr.cz

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Jaké zásady dodržovat při zaslání životopisu a průvodního dopisu?

Do předmětu e-mailu (Subject):
"Subject", "Předmět" nebo chcete-li "Věc" vždy uvádí dopis a vy správným vyplněním přesně a jednoduše sdělíte příjemci co chcete. Je to tak, že asi 60% uchazečů/ek o zaměstnání nedokáže předmět e-mailu správně vyplnit nebo ho nechá prázdný. Proto vždy uveďte celý název inzerované pozice a to bez diakritiky (nahoře bez) - některé poštovní servery a GSM zařízení mají totiž potíže s českou diakritikou.

Do těla dopisu nebo e-mailu (Body):

Vždy napište krátký průvodní dopis, který by měl obsahovat zejména:
Vaše kontaktní údaje (celou adresu). Číslo vašeho mobilního telefonu, telefon, fax, případně telefon, na kterém lze zanechat vzkaz, a také další sdělení, například od kdy do kdy se Vám dá volat atp. E-mail - ale v žádném případě nezasílejte od současného zaměstnavatele - je to přinejmenším hodnoceno novým, potenciálním zaměstanavatelem jako nedostatek loajality a proto raději použijte některý z řady kvalitních freemailových serverů. Pokud si vytvoříte e-mailovou schránku a víte, že ji budete používat k nějakému oficiálnímu kontaktu, nepoužívejte (samozřejmě pokud se tak nejmenujete) jména jako "krtek@, schizoop@, slunicko@, lachtanek@...". Pokud dopis zasíláte z nějakého zahraničního serveru - například Hotmail, Yahoo - pak ho napište také bez diakritiky, často se stává, že výsledek je při použití české diakritiky katastrofální - zkuste si přeložit úvodní větu z průvodního dopisu, který nám poslal uchazeč o zaměstnání: "Va@enm, tmmto zasmlam svyj @ivotopis v heskim a anglickim jazyce..."

Přílohy (Attachments):
Stačí napsat jednoduchý strukturovaný životopis a úplně stačí jedna strana. Strukturovaný životopis znamená opravdu jenom to, že je uspořádaný podle nějakých pravidel - viz životopis. Průvodní dopis - měl by mít maximálně jednu stránku a základní pravidla - viz průvodní dopis.
Používejte Word - je to dnes standard a rovněž docela dostačující jsou níže uvedené šablony přímo v programu Word. Nevkládejte žádné fotografie, naskenovaný podpis a grafiku, když přece jenom obrázek přikládáte, použijte formát JPEG (*.JPG nebo *.JPE). Vysvědčení, seznam publikací a reference nezasílejte naskenované a předkládejte je vždy až při rozhovoru.

Velikost celého e-mailu:
Včetně příloh by neměla přesahovat 50 - 60 kB (nám zaslaný rekord byl zatím 11 MB/1 stránka ve Wordu).
Dokument před odesláním srozumitelně a jednoduše pojmenujte - například: Jan Novák životopis nebo CV Novak - čím jednodušší označení tím lépe. Pokud chcete vždy zachovat své formátování dokumentu a chcete si být jisti, že bude otevřen bez problémů i v zahraničí, použijte při uložení formát RTF (*.RTF). Formát RTF totiž umožňuje otevřít dokument i na počítači uživatele, který nemá Microsoft Office a zároveň poskytuje i větší bezpečnost proti makrovirům.
V životopisu, který je psán (případně formátován) v cizím jazyce, nepoužívejte v žádném případě českou diakritiku, zejména když ho zasíláte elektronicky do zahraničí.

Jak to u nás probíhá?

registrace
Vyplnění registračního formuláře.

pohovor
Probíhá na základě porovnání Vašeho profilu s nabídkou volných pozic. Konzultant se s Vámi domluví na konkrétním termínu návštěvy pobočky. Jak uspět na pohovoru buď v agentuře nebo u klienta - viz pohovor.

testování
Součástí pohovoru je screening osobnosti. v některých případech provádíme také testování znalostí, schopností a dovedností. Jde převážně o administrativní (jazyky, PC znalosti, rychlost psaní na klávesnici, vkládání dat, rychlost, pečlivost, ...), výrobní (manuální zručnost, rychlost, znalost elektrotechniky, ...) a IT profese (znalost IT a telekomunikací), atd.

prezentace klientovi
Konzultant Vás prezentuje jako kandidáta/ku na konkrétní pozici formou předložení CV a komentáře k Vašemu profesnímu profilu. Pokud klient souhlasí, proběhne pohovor u klienta.

pohovor u klienta
Většina výběrových řízení u klienta probíhají na dvě - tři, někdy i více kol.

přijetí nebo zamítnutí
Výsledek se dozvíte od konzultanta, který Vám pozici prezentoval. Následuje buď nástup na danou pozici nebo čekání na další vhodnou příležitost.

Jak udělat dobrý dojem?
Viz pohovor - v této složce také např. najdete jaký typ otázek klást při pohovoru.

Další možnosti personálního poradenství:
Poskytování informací o trhu práce, Vaše možnost úspěchu na trhu práce. Poradenství, jak se nejlépe připravit na jednotlivá výběrová řízení. Výběru pracovně právních vztahů
- viz pracovně-právní poradenství. Možnost kontroly pracovních smluv, dodatků
- viz pracovně-právní poradenství. Jaké společnosti kontaktovat a jakým způsobem.

Přínos pro Vás
Možnost získání kompletních informací o trhu práce, možnosti získání té nejlepší pracovní pozice. Zisk informací o jednotlivých klientech - jakou mají pozici na trhu, jaké jsou zaměstnanecké výhody, atd. Vyřídíme všechny pracovně-právní a administrativní záležitosti. Veškeré informace zachováme v tajnosti. Vyhnete se úniku informací.

© Consulta HR s.r.o., Všechna práva vyhrazena
created by Greep - internet solutions