www.consultahr.cz

EXECUTIVE SEARCH

Kdy využít tuto službu?
Executive search - jedná se o cílené oslovení zkušeného kandidáta, který je předem vytipován ze společností ve stejném nebo příbuzném oboru s Vaší činností nebo na stejných pozicích a který nemusí aktivně hledat nové uplatnění, ale může být nabídkou osloven natolik, že se rozhodne změnit zaměstnavatele.

Přínosy pro Vás:
Vaše společnost zůstane anonymní po celou dobu vyhledávání.
Získáte přehled o potenciálních kandidátech, aktuálně zaměstnaných v jiných společnostech, kteří splňují Vaše požadavky.
Kandidáti jsou zkušení v daném oboru či ve výkonu na dané pozici, takže získáváte již hotové zaměstnance, u kterých není nutné dlouhodobé zaškolení a příprava.

Proces zahrnuje:
Provádíme zmapování situace na trhu.
Vytipování potenciálních kandidátů.
Oslovíme potenciální kandidáty.
Vedeme osobní pohovory s kandidátem.
Představíme seznam vybraných kandidátů klientovi.
Organizujeme pohovory u klienta.
Zajištění zpětné vazby a systematické péče o klienta.

© Consulta HR s.r.o., Všechna práva vyhrazena
created by Greep - internet solutions