www.consultahr.cz

PRŮVODNÍ DOPIS

Napsání průvodního dopisu + napsání celkového dopisu či e-mailu agentuře nebo potenciálnímu zaměstnavateli.

Do předmětu e-mailu (Subject):
"Subject", "Předmět" nebo chcete-li "Věc" vždy uvádí dopis a vy správným vyplněním přesně a jednoduše sdělíte příjemci co chcete. Je to tak, že asi 60% uchazečů o zaměstnání nedokáže předmět e-mailu správně vyplnit nebo ho nechá prázdný.
Proto vždy uveďte celý název inzerované pozice a to bez diakritiky (nahoře bez) - některé poštovní servery a GSM zařízení mají totiž potíže s českou diakritikou.

Do těla dopisu nebo e-mailu (Body):
Vždy napište krátký průvodní dopis, který by měl obsahovat zejména:
Vaše kontaktní údaje (celou adresu).
Číslo vašeho mobilního telefonu, telefon, fax, případně telefon, na kterém lze zanechat vzkaz, a také další sdělení, například od kdy do kdy se Vám dá volat atp.
E-mail - ale v žádném případě ne k současnému zaměstnavateli - je to přinejmenším hodnoceno novým, potenciálním zaměstanavatelem jako nedostatek loajality a proto raději použijte některý z řady kvalitních freemailových serverů.
Pokud si vytvoříte e-mailovou schránku a víte, že ji budete používat k nějakému oficiálnímu kontaktu, nepoužívejte (samozřejmě pokud se tak nejmenujete) jména jako "krtek@, schizoop@, slunicko@, lachtanek@..." U absolventa vysoké nebo střední školy, který se uchází o zaměstnání, to v lepším případě působí silně infantilně. Pokud dopis zasíláte z nějakého zahraničního serveru - například Hotmail, Yahoo - pak ho napište také bez diakritiky, často se stává, že výsledek je při použití české diakritiky katastrofální - zkuste si přeložit úvodní větu z průvodního dopisu, který nám poslal uchazeč o zaměstnání: "Va@enm, tmmto zasmlam svyj @ivotopis v heskim a anglickim jazyce..."

Přílohy (Attachments):
Stačí napsat jednoduchý strukturovaný životopis a úplně stačí jedna strana.
Strukturovaný životopis znamená opravdu jenom to, že je uspořádaný podle nějakých pravidel - viz životopis.
Používejte Word - je to dnes standard a rovněž docela dostačující jsou níže uvedené šablony přímo v programu Word.
Nevkládejte žádné fotografie, naskenovaný podpis a grafiku, když přece jenom obrázek přikládáte, použijte formát JPEG (*.JPG nebo *.JPE).
Vysvědčení, seznam publikací a reference nezasílejte naskenované a předkládejte je vždy až při rozhovoru.
Velikost celého e-mailu včetně příloh by neměla přesahovat 50 - 60 kB (nám zaslaný rekord byl zatím 11 MB/1 stránka ve Wordu).
Dokument před odesláním srozumitelně a jednoduše pojmenujte - například: Jan Novák životopis nebo CV Novak - čím jednodušší označení tím lépe. Pokud chcete vždy zachovat své formátování dokumentu a chcete si být jisti, že bude otevřen bez problémů i v zahraničí, použijte při uložení formát RTF (*.RTF). Formát RTF totiž umožňuje otevřít dokument i na počítači uživatele, který nemá Microsoft Office a zároveň poskytuje i větší bezpečnost proti makrovirům.
V životopisu, který je psán (případně formátován) v cizím jazyce, nepoužívejte v žádném případě českou diakritiku, zejména když ho zasíláte elektronicky do zahraničí.

Vlastní průvodní dopis by měl obsahovat:
Maximálně jednu stránku.
Adresován určité osobě, které se takto dostane přímo k rukám.
Přesné označení pozice, o kterou se ucházíte, a jak jste se o ní dozvěděli (kde jste ji viděli inzerovat, příp. pokud nejde o reakci na inzerát, uveďte profese, oblasti, obory, ve kterých byste chtěl/-a pracovat).
Obsahovat důvody, proč se na tuto pozici hlásíte a co můžete zaměstnavateli nabídnout.
Vyzdvihnout všechny Vaše znalosti, dovednosti a zkušenosti, které se přímo vztahují k nabízené pozici, všechny doplňující informace, které jste neuvedli v životopise, obsahovat kontakt na Vás a být vždy zakončen frází, ve které uvedete, že se už velmi těšíte na brzké osobní setkání.

© Consulta HR s.r.o., Všechna práva vyhrazena
created by Greep - internet solutions